logotyp
Synpunkter och klagomål
 
Omsorgsförvaltningen arbetar för omsorgsnämnden. Förvaltningen har ett system för att hantera de synpunkter och klagomål som kan finnas på verksamheter eller tjänster inom nämndens ansvarsområde som verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Omsorgsförvaltningen vill gärna ha dina synpunkter i form av klagomål, avvikelser eller förslag på förbättringar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet och en möjlighet till dialog kring erbjuden service och tjänster. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

När du lämnar synpunkter, positiva som negativa, ska du alltid få ett gott bemötande och eventuella brister ska åtgärdas snabbt. Du ska också få återkoppling om vad som skett efter att din synpunkt inkommit. Synpunktshantering ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

I första hand bör du vända dig direkt till den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal. Du kan också lämna synpunkter och klagomål via formuläret som du just sett.

Självklart kan du också lämna synpunkter på annat sätt. Du kan till exempel
 
 
Omsorgsförvaltningen 2016
Systemansvarig: Leif Eriksson