logotyp

Synpunkter och klagomål på verksamheter för personer med funktionsnedsättning


Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. Genom att ta del av klagomål, förslag och idéer får vi den möjligheten.
 
Så här gör du för att lämna synpunkter eller klagomål
I första hand bör du vända dig direkt till den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal. Du kan också lämna synpunkter och klagomål via formuläret på den här sidan.

När du skickar in formuläret registreras dina synpunkter hos oss och vidarebefordras till den instans eller verksamhet som berörs. Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om ärendet blir sekretessbelagt.
Anmäl anonymt
Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill att din anmälan ska vara anonym. Om du gör en anonym anmälan kan vi dock inte ge dig någon återkoppling.
 
Hantering av personuppgifter
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. Vi samlar in uppgifterna för att administrera synpunkter och klagomål. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen.
 
Begär utdrag eller klaga
Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
 

Här kan du lämna dina synpunkter

* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i
 
Rubrik*    
Mina synpunkter*  
   
Förnamn  
Efternamn  
Telefon  
Epost    
  Skicka kopia av ärendet till mig.
 
 
 
Omsorgsförvaltningen 2018
Systemansvarig: David Lundgren