logotyp

Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre!


Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. Genom att ta del av klagomål, förslag och idéer får vi den möjligheten.
 
Så här gör du för att lämna synpunkter eller klagomål
I första hand bör du vända dig direkt till den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal. Du kan också lämna synpunkter och klagomål via formuläret på den här sidan. Meddelandet med dina synpunkter registreras hos oss och vidarebefordras till ansvariga inom den verksamhet som berörs.

Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Vi rekommenderar att du anger kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla till dig om hur dina synpunkter tas om hand, men du kan naturligtvis även lämna synpunkter anonymt. Om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 3 arbetsdagar.
 

Här kan du lämna dina synpunkter

* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i
 
Rubrik*    
Mina synpunkter*  
   
Förnamn  
Efternamn  
Telefon  
Epost    
  Skicka kopia av ärendet till mig.
 
Omsorgsförvaltningen registrerar och behandlar personuppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204).
Läs mer här
 
Läs mer om synpunkts- och klagomålshantering inom Omsorgsförvaltningen här
 
  Jag är ingen internetrobot.
 
 
 
Omsorgsförvaltningen 2016
Systemansvarig: Leif Eriksson